ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
(умови обробки персональних даних)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця політика конфіденційності пояснює, яким чином збирається інформація про Вас, як вона використовується і розкривається Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінколлект Україна» код за ЄДРПОУ: 43420394 (далі за текстом – «Компанія») при відвідуванні Вами сукупності веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): http://www.fincollect.com.ua (далі за текстом – «Сайт»).

Цим Ви надаєте згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджуєте, що Ви повідомлені про порядок та мету, а також інші умови їх обробки відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних».

Відвідуючи Сайт Ви приймаєте нашу Політику конфіденційності, Ви дозволяєте Компанії збирати, використовувати і розкривати інформацію про Вас відповідно до цілей, що вказані нижче.

Цим ви підтверджуєте, що маєте достатню правоздатність та дієздатність за законами Вашої країни для надання згоди з цією політикою конфіденційності та згоди на обробку Ваших персональних даних на умовах, що викладені у даній Політиці конфіденційності. У випадку, якщо Ви не маєте достатнього обсягу дієздатності, цим Ви підтверджуєте, що згода з цими правилами надана Вашими батьками та/або опікунами, що мають повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені за законами країни Вашої юрисдикції давати таку згоду.

Компанія здійснює обробку персональних даних з метою належного надання послуг.

2. ТЕРМІНИ

База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

3. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

Суб’єкт персональних даних має право:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого органу або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4. ЗБИРАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Інформація збирається автоматично через Сайт.

Коли ви отримуєте доступ до Сайту, ми автоматично збираємо інформацію про Вас, в тому числі але не виключно інформацію про:

 • Лог файли: Ми реєструємо інформацію про використання Сайту, в тому числі тип використовуваного пристрою, час доступу, і вашу IP-адресу.
 • Інформація про пристрій: Ми збираємо інформацію про пристрій, який ви використовуєте для доступу до Сайту (далі в цій політиці конфіденційності – Пристрої), включаючи інформацію про програмне забезпечення пристрою та апаратні засоби і т.д.
 • Інформація про використання: Ми збираємо інформацію про використання Сайту, в тому числі і ваші дії на Сайті, якщо такі є.
 • Інформація про інтереси: ми збираємо інформацію про матеріал, який вас цікавить, пов’язаний з використанням вами Сайту.
 • Ваші геолокації: Ми збираємо інформацію про ваші геолокації.

Ми також можемо отримувати інформацію з інших джерел і об’єднувати з інформацією, яку ми збираємо через Сайт.

5.ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Ми можемо використовувати інформацію про Вас для різних цілей, в тому числі:

 • Розробляти нові сайти та послуги;
 • Забезпечувати, підтримувати і покращувати Сайт;
 • Забезпечувати і поставляти продукти і послуги, які Ви запросили і відправляти Вам відповідну інформацію;
 • Надсилати Вам повідомлення;
 • Надсилати Вам цільовий, в тому числі рекламний, контент (матеріал) відповідного змісту (включаючи оголошення), що надаються третіми особами або нами. При цьому ми не несемо ніякої відповідальності за зміст наданих третіми сторонами послуг або товарів;
 • Надавати новини та інформацію про Сайт та роботу Компанії, що на нашу думку, будуть представляти інтерес для Вас;
 • Персоналізувати і поліпшувати надання послуг для забезпечення індивідуального підходу;
 • Реалізовувати будь-які інші цілі, для яких інформація була зібрана.

Погоджуючись з нашою політикою конфіденційності, чи іншим чином надавши нам інформацію, Ви даєте згоду на обробку та передачу інформації, в тому числі – на території України.

6. ВИКОРИСТАННЯ ІP – АДРЕСИ

IP – адреса є комбінацією цифр, яка автоматично надається комп’ютеру фізичних особи під час інтернет – сесії, коли фізична особа підключається до свого інтернет – провайдера через локальну мережу.

Товариство та треті особи, які обслуговують Сайт, можуть збирати дані IP – адреси з метою системного адміністрування та аудиту використання Сайту. Товариство може використовувати ІР – адресу для ідентифікації фізичних осіб, які використовують сайт у разі, коли це необхідно для захисту процесу надання послуг.

Відвідуючи Сайт фізичні особи надають Товариству та третім особам, що забезпечують роботу Сайту, свою згоду на збирання та використання ІР – адресу.

7. ФАЙЛИ COOKIES

У роботі Сайту Компанія може використовувати технологію Cookie для зручності перебування на Сайті і збору даних статистичної звітності веб-сайту.

Файли Сookies – це невеликий файл з налаштуваннями профілів, який полегшує користування веб-сайтом, записуючи дані, необхідні для входу в систему та збору статистики.

Відвідуючи Сайт фізичні особи надають Товариству та третім особам, що забезпечують роботу Сайту, свою згоду на збирання, обробку та використання даних у межах використання технології Сookies.

Використання файлів Cookie на сайті вимагає від Вас згоди. Якщо Ви не згодні з її положеннями, не відвідуйте наш сайт. Файл Cookie розповсюджується на всі сервіси розміщені на сайті.

8. БЕЗПЕКА

Компанія приймає розумні заходи для захисту інформації про Вас від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення.

9. ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Компанія має право зберігати і використовувати інформацією на строк, що необхідний для того, щоб надавати якісні послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано Компанією доцільним.

10. ІНШЕ

Компанія має право вносити зміни у Політику конфіденційності. Якщо ми внесемо зміни, то ми повідомимо Вас, опублікувавши нову редакцію Політики конфіденційності на нашому сайті. Ми рекомендуємо Вам ознайомитися з Політикою конфіденційності, під час доступу до Сайту, щоб залишатись проінформованим про наші інформаційні методи і способи, якими Ви можете допомогти захистити Вашу конфіденційність.